Budget- och skuldrådgivning

Ronneby kommun vill genom budget- och skuldrådgivning förebygga ekonomiska svårigheter och ge råd och stöd kring din vardagsekonomi.

Du kan boka tid för budget- och skuldrådgivning för eventuell ansökan av skuldsanering. 

Ronneby kommuns budget-, skuldrådgivare och konsumentvägledare kan hjälpa dig att se över din ekonomi, ta fram uppgifter om hur stora skulder du har och att fylla i en ansökan om skuldsanering åt dig.

Vi kan hjälpa till med:

  • Information och praktiska råd om vardagsekonomi.
  • Vara en samtalspartner i ekonomiska frågor och öka ditt ekonomiska självförtroende.
  • Att se över din skuldsituation.
  • Att förbereda och vara behjälplig vid en skuldsaneringsansökan samt vara ett stöd under skuldsaneringstiden.

... och säkert finns det många andra frågor när det gäller din ekonomi som vi kan diskutera.

Kontakta budget- och skuldrådgivare

Niclas Sturesson

Mejl: konsument@ronneby.se
Direkt: 0457-61 81 88
Växel: 0457-61 80 00

Tystnadsplikt

Budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt och rådgivningen är kostnadsfri.

Besök efter överenskommelse.