Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är ett sista skyddsnät när det inte finns någon annan lösning. Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett tillfälligt stöd till dess att du kan försörja dig själv. En förutsättning för att du ska få stöd är att du inte kan klara av din ekonomiska situation. När du ansöker om ekonomiskt bistånd utreder vi din situation, det vill säga hela hushållets inkomster och tillgångar, för att se om du är berättigad till ekonomiskt bistånd. Tillsammans med dig gör vi en planering för hur du ska bli självförsörjande.

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa. Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd.

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd

Kontakta oss

För dig som inte har en handläggare

Har du frågor om att ansöka, behöver rådgivning eller information.
Telefontid: måndag, onsdag och fredag 10:00-11:45
Telefonnummer: 0457-61 89 70

För dig som har en planeringshandläggare

Kontaktuppgifter till din handläggare för planering finns i "Mina e-tjänster"

För dig som har en ekonomihandläggare

Telefontid: måndag - fredag 10:00-10:30
Kontaktuppgifter till din handläggare för ekonomi finns i "Mina e-tjänster"

Arbete- och välfärdsförvaltningens reception:

Öppettider: måndag - fredag 08:00-16:00
Telefonnummer: 0457-61 82 58
Besöksadress: Karlshamnsvägen 4, Ronneby
E-post: social@ronneby.se