Ansök om ekonomiskt bistånd

Ansökan om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) görs digitalt direkt på webben. Läs igenom informationen på den här sidan och logga sedan in med mobilt bank-id eller annan e-legitimation för att ansöka.

Viktigt att tänka på

Du kan bara ansöka en gång per månad. När du har skickat din ansökan för en månad stängs e-ansökan för nya ansökningar. 19 dagar innan nästa månad börjar kan du ansöka igen.

Avser ansökan både sökande och medsökande ska båda signera ansökan med e-legitimation.

Ansökan handläggs normalt för en månad. Om du får ett beslut för två månader får du mer information på mina sidor. 

Tänk på att inte skicka in din ansökan innan du har de fakturor som du vill ansöka om. När din ansökan är handlagd och beslutad, och du i efterhand lämnar in uppgifter om utgifter, t.ex. el-fakturor, läkarbesök, m.m. görs inga tilläggsbeslut. Din ansökan om tillägg kommer att handläggas vid nästa månads ansökan.

Ange telefonnummer och mejl på "Mina sidor" i e-tjänsten så får du meddelanden från dina handläggare om status för ditt ärende, beslut och inplanerade besök.

OBS! Andra måndagen varje månad är e-ansökan STÄNGD 13.00-15.00 på grund av underhåll.

Ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd

Om du har ansökt om ekonomiskt bistånd digitalt och har ett aktuellt ärende behöver du inte bifoga några handlingar med din ansökan. Undantag är om ansökan avser tandvård eller glasögon då du måste styrka utgiften med ett underlag, bifoga med din digitala ansökan, skicka per post eller lämna i Arbete och välfärdsförvaltningens reception. Spara alla underlag som ansökan avser, vid kontroll måste uppgifter styrkas.

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd

Planering mot självförsörjning är en förutsättning för att ha rätt till ekonomiskt bistånd

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd får du en kallelse till din planeringshandläggare. Din ansökan behandlas inte förrän du har varit på mötet med planeringshandläggaren. Du kontrollerar själv datum och tid i din kallelse via "Min sida".

Du ska lämna in följande handlingar till din planeringshandläggare:

  • Planering från Arbetsförmedlingen om du är arbetssökande
  • Bekräftelser som styrker de arbeten som du har sökt de senaste två månaderna
  • Sjukskrivningsintyg från läkaren om du är sjukskriven
  • Studieintyg om du är studerande
  • Bekräftelse på köplats eller placering inom barnomsorg om du är föräldraledig

Du ska ta med dig ID-kort samt telefon med bank-id när du kommer på besök hos din planeringshandläggare.

Om du har förhinder till din bokade tid är det viktigt att du meddelar oss så snart som möjligt. Bokade tider som inte avbokas medför avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Behöver du en tolk? Meddela oss i så fall före din bokade tid så bokar vi en tolk till dig.

Följande handlingar är en förutsättning för att utreda rätten till ekonomiskt bistånd

Du ska inom fem arbetsdagar lämna in följande handlingar till din ekonomihandläggare:

  • Kontoutdrag för tre månader bakåt i tiden
  • Kontoöversikt som visar alla dina konton
  • Hyreskontrakt och aktuell hyresavi
  • Din senaste deklaration
  • Om ansökan avser glasögon eller tandvård ska kostnadsförslag eller faktura bifogas.

Spara alla underlag som ansökan avser, vid kontroll måste uppgifter styrkas.

Tänk på att inte skicka in din ansökan innan du har de fakturor som du vill ansöka om. När din ansökan är handlagd och beslutad, och du i efterhand lämnar in uppgifter om utgifter, t.ex. elfakturor, läkarbesök, m.m. görs inga tilläggsbeslut. Din ansökan om tillägg kommer att handläggas vid nästa månads ansökan.

Logga in med e-legitimation

För att logga in i e-tjänsten behöver du ha en e-legitimation (till exempel BankID) och vara folkbokförd i Ronneby kommun. E-legitimation är en säker identifiering av dig på internet. Det är också ett säkert sätt för oss som myndighet att skydda dina personuppgifter. Om du saknar e-legitimation kontaktar du din bank.

> Information om e-legitimation på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
> Information om vad personuppgifter är och hur Ronneby kommun behandlar uppgifterna

Utbetalning

Beviljat ekonomiskt bistånd betalas ut tidigast den 25:e för kommande månad. Utbetalning för ekonomiskt bistånd görs via ditt personnummer. Ronneby kommun samarbetar med Swedbank. Har du en annan bank måste du registrera ditt konto hos Swedbank.

> Läs mer och registrera ditt konto på Swedbanks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga

I din överklagan ska du skriva vilket beslut du överklagar och varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du överklagar ser du i ditt beslutsmeddelande.

Behöver du hjälp

Om du är osäker på hur du ska söka ekonomiskt bistånd via internet, hör av dig till oss så besvarar vi dina frågor. I Ronneby stadshus kan du låna datorer för att logga in i e-tjänsten. Här finns också personal ifall du behöver hjälp med din ansökan.

Kontakta oss

För dig som inte har handläggare
Har du frågor om att ansöka, behöver rådgivning eller information.
Telefontid: måndag, onsdag och fredag 10:00-11:45
Telefonnummer: 0457-61 89 70

För dig som har en planeringshandläggare

Kontaktuppgifter till din handläggare för planering finns i "Mina e-tjänster"

För dig som har en ekonomihandläggare

Telefontid: måndag - fredag 10:00-10:30
Kontaktuppgifter till din handläggare för ekonomi finns i "Mina e-tjänster"

Arbete- och välfärdsförvaltningens reception:

Öppettider: måndag - fredag 08:00-16:00
Telefonnummer: 0457-61 82 58
Besöksadress: Karlshamnsvägen 4, Ronneby
E-post: social@ronneby.se