Första hjälpen till psykisk hälsa

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som drabbar de flesta av oss någon gång i livet. Ronneby kommun satsar därför på utbildningsprogrammet Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA).

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

Mental Health First Aid (MHFA), är ett utbildningsprogram som utvecklats i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet har bearbetat programmet enligt det svenska förhållanden och idag erbjuds kursen i tre olika versioner, vuxna, ungdom och äldre.

Målet bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering.

Ronneby kommuns satsning

Många yrken i kommunen handlar om att dagligen möta människor i viktiga delar av deras vardag – exempelvis elever, brukare, klienter och vårdtagare. Därför satsar Ronneby kommun på att höja kompetensen om psykisk hälsa och psykisk ohälsa bland kommunens medarbetare, genom en grundutbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa.

Som en del av satsningen har MHFA instruktörer utbildats från olika förvaltningar som i sin tur kan hålla i MHFA-kurser. Kommunens långsiktiga mål med satsningen är att utbilda samtliga medarbetare i MHFA programmet, i syfte att ge medarbetare i Ronneby kommun verktyg för att bemöta och förebygga psykisk ohälsa.

Under 2022 och 2023 har instruktörer inom arbete- och välfärdsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och vård-och omsorgsförvaltningen utbildats.

Kort om Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

  • Är en metod utvecklad i Australien.
  • Finns med inriktning ungdom, vuxna samt äldre.
  • Tanken bakom utbildningen är snarlik den för första hjälpen-utbildning. Att ge kursdeltagarna kunskaper som gör att hen kan rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.
  • Ronneby kommun har ca 20 instruktörer i MHFA. Varje instruktörspar håller två MHFA kurser om året.
  • Ronneby kommun har påbörjat utbildningar med inriktning ungdom, vuxna och äldre.
  • MHFA är ett regionalt prioriterat utbildningsprogram som lyfts i det regionala arbetet med Uppdrag psykisk hälsa och den regionala planen för suicidprevention.