Unga kommunutvecklare

För att stärka ungdomsperspektivet i utvecklingsfrågor arbetar Ronneby kommun med metoden Unga kommunutvecklare.

Unga kommunutvecklare är en metod för att öka ungas inflytande genom att tillvarata ungas engagemang, idéer och perspektiv. Unga kommunutvecklare är en del av kommunens feriearbete som startade sommaren 2022. Ungdomar får under tre veckor arbeta tillsammans med uppdrag utifrån ett ungdomsperspektiv. Uppdragen och arbetsuppgifterna varierar från år till år.

Unga kommunutvecklare 2023

Under sommaren 2023 har sju ungdomar haft feriearbete som unga kommunutvecklare i Ronneby kommun. Årets unga kommunutvecklare hade som uppdrag att arbeta med:

  • Aktiviteter för unga på landsbygden
  • Ungas fritid
  • Digitala tjänster

Ungdomarna kom fram till ett antal konkreta idéer och aktiviteter som kommunen tillsammans med ungdomar och andra aktörer så som föreningslivet behöver arbeta vidare med. Mötesplats för äldre ungdomar, idrotts- och musikevenemang, prova på dag riktad mot äldre ungdomar och en digital plattform är några av deras förslag.

Kommunutvecklarna har redovisat sitt arbete för tjänstepersoner och politiker samt på en föreningsträff.