Kontaktuppgifter kommunal hälso- och sjukvård

Om du är berättigad till kommunal Hälso- och sjukvård i hemmet bedöms individuellt och vården planeras i samråd mellan dig, den kommunala Hälso- och sjukvården och vid behov närstående.

Följande yrkeskategorier arbetar inom den kommunala hälso- och sjukvården:

Sjuksköterskor (inkl. specialistsjuksköterskor inom distrikt, äldre, psykiatri)

Utför medicinska åtgärder och bedömningar samt planerar den specifika omvårdnaden. Medicinska åtgärder kan vara injektioner, provtagningar, dropp och omläggningar. Sjuksköterskor finns tillgängliga dygnet runt.

Tel. 0457- 61 86 01 eller
Tel. 0457- 61 77 05

Demenssjuksköterskor

Utför utredningar vid minnesproblem, ger råd och stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga samt ger handledning till kommunens personal.

Fysioterapeuter/sjukgymnaster

Utför bedömningar av fysiska förmågor och planerar åtgärder utifrån behov. Åtgärder kan vara träning eller rehabilitering i hemmiljön och/eller utprovning av hjälpmedel.

Tel. 0457-61 86 04 (telefontid mån-fre 8.00-9.00)
Övriga tider går det bra att lämna meddelande på telefonsvarare.

Arbetsterapeuter

Utför bedömningar av aktivitetsförmåga i förhållande till den fysiska miljön och planerar åtgärder utifrån behov. Åtgärder kan vara träning eller rehabilitering i hemmiljön och/eller utprovning av hjälpmedel. Bedömer behov och utfärdar intyg som kan användas vid ansökan om bostadsanpassning.

Tel. 0457-61 86 04 (telefontid mån-fre 8.00-9.00)
Övriga tider går det bra att lämna meddelande på telefonsvarare.