Nyheter Bygga, bo & miljö

Den här nyhetslistan handlar om aktuella miljö- och byggnadsfrågor.


 • Ronneby Brunns fonder för friskvård och trivsel

  Den årliga avkastningen från fonderna får användas till bidrag åt "behövande personer för rekreation och rehabilitering eller dylikt", ett ekonomiskt bidrag att söka för den som anser sig ha behov.

 • Missa inte möjligheten att tycka till om hur det är att leva i Ronneby kommun!

  Missa inte möjligheten att tycka till om hur det är att bo, verka och leva i Ronneby kommun! I slutet av augusti skickades SCB:s medborgarundersökning ut till 1 600 slumpvis utvalda personer i kommunen, men hittills har bara 510 personer (32,1 procent) svarat.

 • Släng inte trädgårdsavfall i naturen!

  Miljö- och hälsoskyddsenheten i Ronneby kommun får in många klagomål angående trädgårdsavfall som dumpas runtomkring i kommunen (oftast på kommunal mark). Men vad gäller egentligen kring trädgårdsavfall?

 • Beslut om utvidgat strandskydd

  Länsstyrelsen har beslutat om utvidgat strandskydd för Ronneby kommuns kust och skärgård.

 • Miljö- och byggnadsförvaltningen ökar sin service med nya e-tjänster

  Nu lanserar miljö- och byggnadsförvaltningen sex nya e-tjänster. Det innebär att du som kommuninvånare digitalt kan ansöka om exempelvis enskilt avlopp och lämna klagomål.

 • Möjlighet att tycka till om kommunen i SCB:s medborgarundersökning

  Ronneby deltar som en av totalt 161 kommuner i landet i SCB:s årliga medborgarundersökning. Undersökningen mäter bland annat invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen.

 • Hjälp våra marina däggdjur

  Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) behöver din hjälp för att studera våra marina däggdjur. Därför är det viktigt att vi som bor och vistas havsnära rapporterar in döda sälar eller tumlare, om sådana påträffas.

 • Beslut om delvis demontering av Snittingedammen

  I december 2020 beslutade Ronneby kommun att sänka av dammen vid Snittingefallet, Bräkneån, till följd av risk för människors liv och hälsa med hänsyn till dammanläggningens stabilitet och höga flöden i ån. Efter avsänkningen har Ronneby kommun med stöd av extern sakkunnig expertis fortsatt att utreda dammens stabilitet och hantering av den akuta åtgärden. Bland annat har stabilitetsberäkningar för vattennivå och hydrauliska beräkningar utförts. Resultaten visar att Snittingedammen inte kan fyllas upp helt eller delvis utan att äventyra anläggningens stabilitet. Mot bakgrund av genomförda beräkningar har Ronneby kommun beslutat att vidta ytterligare åtgärder.

 • Lätt att göra rätt med ny e-tjänst för bygglovsansökan

  Nu blir det enklare för dig som invånare att söka bygglov i Ronneby kommun. Hanteringen blir helt digital och du som söker får en ökad insyn i dina pågående ärenden men även i eventuella tidigare ärenden som finns kopplat till ditt personnummer.

 • LONA-projekt för ökad biologisk mångfald

  Ronneby kommun arbetar för att öka den biologiska mångfalden i kommunens parker och grönområden. Nu har kommunen fått bidrag från Naturvårdsverket, så kallade LONA, för att kunna jobba ännu mer med att gynna vilda pollinatörer.

 • Eringsboda en av Blekinges Smarta bygder

  Region Blekinge och samtliga kommuner i Blekinge gör nu en bred ansats för att främja tillgången till service och en attraktiv platsutveckling med fokus på Blekinges olika landsbygder.

 • Ronneby kommun i topp som Sveriges miljöbästa kommun 2021

  Ronneby kommun är bäst i länet och näst bäst i landet i kategorin mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner som Sveriges miljöbästa kommun 2021.


 • Månadens energitips - ny energimärkning

  Från och med den 1 mars 2021 gäller en ny energimärkning på produkter som ska göra det enklare för dig som konsument att handla smart. Märkningen gäller bland annat kylar, frysar, diskmaskiner och bildskärmar.

 • En miljon förskönar kommunens landsbygd varje år

  Trots ett annorlunda år var engagemanget under 2020 stort på Ronnebys landsbygd, där ideella krafter med stöd av Försköningspengarna har skapat nya vackra miljöer och besöksmål.

 • Viktig information om fågelinfluensa

  Information och uppmaning från Jordbruksverket om fågelinfluensa

 • Elda säkert i vintertid

  Vid den här årstiden är det vanligt att tända en brasa i kaminen eller i den öppna spisen. Tänk på säkerheten och att ta hänsyn till grannar, i samband med detta.


 • Ny lag ska bidra att minska smittspridning

  Från 1 juli 2020 gäller en ny lag som kräver att serveringsställen (restaurang, bar, café mm) minska trängsel. Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Föreskrifterna ska hjälpa caféer och restauranger att motverka spridning av covid-19.

 • 31 maj - Tobaksfria dagen

  Idag den 31 maj är det tobaksfria dagen, World No Tobacco Day. I samband med dagen lanseras kampanjen Rökfri miljö i Blekinge.

 • Information från livsmedelskontrollen

  Till restauranger, caféer m.m På grund av Corona, covid-19-epidemin i Sverige och resten av världen, ger vi på miljö- och byggnadsförvaltningen information till er som driver livsmedelsverksamheter där servering sker.

 • Information från livsmedelskontrollen

  Till livsmedelsbutiker På grund av Corona, covid-19-epidemin i Sverige och resten av världen, ger vi på miljö- och byggnadsförvaltningen lite tips och råd till er som driver livsmedelsbutiker.

 • Paraffinliknande klumpar i strandlinjen

  Ronneby kommun har uppmärksammats på att det har flutit i land paraffinliknande klumpar i strandlinjen vid Gö. Frivilliga som vill hjälpa till att samla in dessa klumpar kan lägga dem i plastpåsar och lämnar in till närmaste återvinningscentral.

 • Hjälp till att hålla svinpesten borta

  Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde, till exempel hos vildsvin i Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Ryssland och Belgien.

 • Nya regler kring tobaksfri miljö och för försäljning av tobak

  Nu har den nya tobakslagen trätt i kraft och både sidan om tobaksfri miljö och informationen till dig som vill sälja tobak är uppdaterad. Kommunen beställer inte skyltar till privat näringsliv men här finns exempel på skyltar som du som företagare kan använda som underlag för en egen beställning.

 • Ronneby kommun på en fjärdeplats i rankning av miljöbästa kommun

  Aktuell Hållbarhet rankar Ronneby som den fjärde miljöbästa kommunen i Sverige. Det grundas på en nationell enkät som Sveriges kommuner har skickat in.