Nyheter Bygga, bo & miljö

Den här nyhetslistan handlar om aktuella miljö- och byggnadsfrågor.


 • Har du koll på radonhalten i din bostad?

  Radonmätningar ska utföras mellan 1 oktober till och med 30 april, under den så kallade eldningssäsongen. Har du inte mätt radonhalten i din bostad, eller har det gått mer än 10 år sedan senaste mätningen? Passa på att beställa dosor och gör en mätning.

 • Hitta hemmets energitjuvar med hjälp
  av en energikasse från biblioteket

  Har du energislukande apparater eller läcker ditt hem värme? Låna en energikasse kostnadsfritt från biblioteket och mät var du kan spara el och pengar hemma hos dig.

 • Ny guide som hjälper dig som vill skylta om din verksamhet

  En skyltguide finns nu tillgänglig för företag och föreningar som vill synas för kunder och medlemmar. Skyltguiden ger dig inspiration, vägledning, kunskap samt kort information om de bygglov och tillstånd som kanske krävs när du ska sätta upp en skylt.

 • Det är viktigt att ha en fungerande brandvarnare hemma

  December månad firas med många tända ljus i våra hem. En bra rutin för att kontrollera din brandvarnare är väldigt viktigt för brandsäkerheten.

 • Hur ser ditt Ronneby ut år 2045?

  Våra medborgares visioner och tankar är viktiga när vårt framtida Ronneby planeras. Vi startar nu arbetet med en ny översiktsplan och inleder med en digital medborgarenkät. Hur vill du att Ronneby ska se ut i framtiden? Vad är en bra livsmiljö för dig?

 • Elda säkert i vintertid

  Vid den här årstiden är det vanligt att tända en brasa i kaminen eller i den öppna spisen. Tänk på säkerheten och att ta hänsyn till grannar, i samband med detta.


 • Mer skadegörelse mot mätutrustning

  Mer skadegörelse mot mätutrustning gör att badtemperaturerna för Lilla Galtsjön, Mållsjön och Skörjesjön inte längre kan mätas och visas i tjänsten Ronneby Live.

 • Medborgarundersökning - Viktiga svar för att utveckla Ronneby kommun

  Vad är Ronnebys invånare nöjda med, och vilka förbättringar önskas? Nu i dagarna sänds brev ut till slumpmässigt utvalda Ronnebybor. Brevet innehåller en enkät från SCB som ställer frågor om hur det är att leva och bo i vår kommun.

 • Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

  Den 1 augusti 2022 träder en ny lag i kraft, lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Dessa produkter kallas i vardagligt tal vitt snus, nikotinpåsar eller tobaksfritt och finns i flera olika varumärken. För att kunna sälja tobaksfria nikotinprodukter efter den 1 augusti 2022 måste du anmäla din verksamhet till kommunen och bifoga en kopia på ett egenkontrollprogram.

 • Tips på hur du kan göra ett Bi-drag

  Läget för våra vilda pollinatörer är akut. Vildbin och andra insekter ser till att vi får bland annat bär, frukt, grönsaker och håller även liv i olika vilda växter som behövs. Alla kan vi hjälpa till att våra vilda pollinatörer trivs. 

 • Bygge pågår

  I helgen får alla Ronneby kommuns hushåll en tidning om att bygga en hållbar kommun och det gör vi tillsammans, privat och offentlig sektor. Ronneby kommun är i en expansiv fas och bedriver byggprojekt inom flera olika segment.

 • Ekenästomt till salu

  Nu finns möjligheten att förvärva en större villatomt på populära Ekenäs i Ronneby kommun. Tomten är Droppmåla 1:208, Ekenäsvägen 37.

 • Tips på hur du kan göra ett Bi-drag

  Den här veckan delas ett vykort ut till alla hushåll i Ronneby kommun, med tips på hur vi alla kan hjälpa vilda pollinatörer. Vildbin och andra insekter ser till att vi får bland annat bär, frukt, grönsaker och håller även liv i olika vilda växter som behövs. Men läget för vilda pollinatörer är akut.

 • Lediga garageplatser

  Behöver du en garageplats till din bil eller motorcykel? Just nu finns flera lediga platser i garaget på Karlskonagatan.

 • Vad är biologisk mångfald?

  Vad är biologisk mångfald och vad betyder det för oss i Ronneby? Hur kan du som privatperson hjälpa till att vända den negativa trenden? Hur kan jord- och skogsbruk bidra till en positiv utveckling?

 • Fortsatta investeringar i landsbygdens försköningsprojekt

  Varje år satsar kommunen en miljon på så kallade försköningspengar. Det är ett sätt för kommunen att investera i landsbygden och i samhällena utanför Ronneby stad. Syftet är bland annat att utveckla och stimulera miljön för invånarna och bidra till en ökad turism.

 • Säkerhetsrisk - underspända takstolar

  Ronneby kommun efterlyser information om byggnader med underspända raka takstolar. Den här informationen riktar sig till dig som arbetar med eller har en fastighet med denna konstruktion.

 • Allmänna råd till serveringsställen

  På grund av ökad smittspridning gäller sedan den 8 december nya allmänna råd på serveringsställen. Dessa råd innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks. Detta kan enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebära att den som driver serveringsstället exempelvis kan:

 • Länets vackraste julgran finns i Ronneby

  Ronneby har länets vackraste julgran! Det stod klart på måndagsförmiddagen efter att granen fått närmare 57 procent av rösterna i Blekinge läns tidnings årliga tävling.

 • Ronneby Brunns fonder för friskvård och trivsel

  Den årliga avkastningen från fonderna får användas till bidrag åt "behövande personer för rekreation och rehabilitering eller dylikt", ett ekonomiskt bidrag att söka för den som anser sig ha behov.

 • Missa inte möjligheten att tycka till om hur det är att leva i Ronneby kommun!

  Missa inte möjligheten att tycka till om hur det är att bo, verka och leva i Ronneby kommun! I slutet av augusti skickades SCB:s medborgarundersökning ut till 1 600 slumpvis utvalda personer i kommunen, men hittills har bara 510 personer (32,1 procent) svarat.

 • Släng inte trädgårdsavfall i naturen!

  Miljö- och hälsoskyddsenheten i Ronneby kommun får in många klagomål angående trädgårdsavfall som dumpas runtomkring i kommunen (oftast på kommunal mark). Men vad gäller egentligen kring trädgårdsavfall?

 • Beslut om utvidgat strandskydd

  Länsstyrelsen har beslutat om utvidgat strandskydd för Ronneby kommuns kust och skärgård.

 • Miljö- och byggnadsförvaltningen ökar sin service med nya e-tjänster

  Nu lanserar miljö- och byggnadsförvaltningen sex nya e-tjänster. Det innebär att du som kommuninvånare digitalt kan ansöka om exempelvis enskilt avlopp och lämna klagomål.

 • Möjlighet att tycka till om kommunen i SCB:s medborgarundersökning

  Ronneby deltar som en av totalt 161 kommuner i landet i SCB:s årliga medborgarundersökning. Undersökningen mäter bland annat invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen.

 • Hjälp våra marina däggdjur

  Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) behöver din hjälp för att studera våra marina däggdjur. Därför är det viktigt att vi som bor och vistas havsnära rapporterar in döda sälar eller tumlare, om sådana påträffas.

 • Beslut om delvis demontering av Snittingedammen

  I december 2020 beslutade Ronneby kommun att sänka av dammen vid Snittingefallet, Bräkneån, till följd av risk för människors liv och hälsa med hänsyn till dammanläggningens stabilitet och höga flöden i ån. Efter avsänkningen har Ronneby kommun med stöd av extern sakkunnig expertis fortsatt att utreda dammens stabilitet och hantering av den akuta åtgärden. Bland annat har stabilitetsberäkningar för vattennivå och hydrauliska beräkningar utförts. Resultaten visar att Snittingedammen inte kan fyllas upp helt eller delvis utan att äventyra anläggningens stabilitet. Mot bakgrund av genomförda beräkningar har Ronneby kommun beslutat att vidta ytterligare åtgärder.

 • Lätt att göra rätt med ny e-tjänst för bygglovsansökan

  Nu blir det enklare för dig som invånare att söka bygglov i Ronneby kommun. Hanteringen blir helt digital och du som söker får en ökad insyn i dina pågående ärenden men även i eventuella tidigare ärenden som finns kopplat till ditt personnummer.

 • LONA-projekt för ökad biologisk mångfald

  Ronneby kommun arbetar för att öka den biologiska mångfalden i kommunens parker och grönområden. Nu har kommunen fått bidrag från Naturvårdsverket, så kallade LONA, för att kunna jobba ännu mer med att gynna vilda pollinatörer.

 • Eringsboda en av Blekinges Smarta bygder

  Region Blekinge och samtliga kommuner i Blekinge gör nu en bred ansats för att främja tillgången till service och en attraktiv platsutveckling med fokus på Blekinges olika landsbygder.

 • Ronneby kommun i topp som Sveriges miljöbästa kommun 2021

  Ronneby kommun är bäst i länet och näst bäst i landet i kategorin mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner som Sveriges miljöbästa kommun 2021.


 • Månadens energitips - ny energimärkning

  Från och med den 1 mars 2021 gäller en ny energimärkning på produkter som ska göra det enklare för dig som konsument att handla smart. Märkningen gäller bland annat kylar, frysar, diskmaskiner och bildskärmar.

 • En miljon förskönar kommunens landsbygd varje år

  Trots ett annorlunda år var engagemanget under 2020 stort på Ronnebys landsbygd, där ideella krafter med stöd av Försköningspengarna har skapat nya vackra miljöer och besöksmål.

 • Viktig information om fågelinfluensa

  Information och uppmaning från Jordbruksverket om fågelinfluensa

 • Ny lag ska bidra att minska smittspridning

  Från 1 juli 2020 gäller en ny lag som kräver att serveringsställen (restaurang, bar, café mm) minska trängsel. Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Föreskrifterna ska hjälpa caféer och restauranger att motverka spridning av covid-19.

 • 31 maj - Tobaksfria dagen

  Idag den 31 maj är det tobaksfria dagen, World No Tobacco Day. I samband med dagen lanseras kampanjen Rökfri miljö i Blekinge.

 • Information från livsmedelskontrollen

  Till restauranger, caféer m.m På grund av Corona, covid-19-epidemin i Sverige och resten av världen, ger vi på miljö- och byggnadsförvaltningen information till er som driver livsmedelsverksamheter där servering sker.

 • Information från livsmedelskontrollen

  Till livsmedelsbutiker På grund av Corona, covid-19-epidemin i Sverige och resten av världen, ger vi på miljö- och byggnadsförvaltningen lite tips och råd till er som driver livsmedelsbutiker.

 • Paraffinliknande klumpar i strandlinjen

  Ronneby kommun har uppmärksammats på att det har flutit i land paraffinliknande klumpar i strandlinjen vid Gö. Frivilliga som vill hjälpa till att samla in dessa klumpar kan lägga dem i plastpåsar och lämnar in till närmaste återvinningscentral.

 • Hjälp till att hålla svinpesten borta

  Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde, till exempel hos vildsvin i Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Ryssland och Belgien.

 • Nya regler kring tobaksfri miljö och för försäljning av tobak

  Nu har den nya tobakslagen trätt i kraft och både sidan om tobaksfri miljö och informationen till dig som vill sälja tobak är uppdaterad. Kommunen beställer inte skyltar till privat näringsliv men här finns exempel på skyltar som du som företagare kan använda som underlag för en egen beställning.

 • Ronneby kommun på en fjärdeplats i rankning av miljöbästa kommun

  Aktuell Hållbarhet rankar Ronneby som den fjärde miljöbästa kommunen i Sverige. Det grundas på en nationell enkät som Sveriges kommuner har skickat in.