Artikeln publicerades 15 april 2024

Reslig men gränslös

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen växlar upp arbetet med att minska spridningen av parkslide längs med Ronneby kommuns vägnät.

Bild på blommande parkslide

Parkslide är en invasiv art som kan orsaka stora skador, bland annat genom att konkurrera ut andra arter men också genom att skada och underminera vägar, bebyggelse och infrastruktur. Parkslide tar gärna hjälp av oss människor med att sprida sig. Den sprids väldigt lätt med sina rötter och stam, bara några få gram av roten kan ge upphov till nya bestånd. Den är dessutom väldigt svår och kostsam att bli av med. Rekommendationen är därför att låta parksliden vara, så länge den inte är till besvär.

Ronneby kommun har i arbetet med att minska spridningen av parkslide inventerat alla bestånd som finns längst våra vägar. Dessa kommer efter hand att markeras upp med skyltar, i syfte att se till att beståndet inte påverkas av skötsel eller grävning och på så vis riskera att sprida växten. Här kan du läsa mer om parkslide på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Som privatperson kan du hjälpa till i arbetet med att förhindra spridning av invasiva arter, bland annat genom att rapportera in när du hittar ett bestånd. Se mer om hur du går tillväga under invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.

I arbetet har statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt varit medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

LONA-logo