Artikeln publicerades 24 augusti 2022

SCB:s årliga medborgarundersökning - Viktiga svar för att utveckla Ronneby kommun

Vad är Ronnebys invånare nöjda med, och vilka förbättringar önskas? Nu i dagarna sänds brev ut till slumpmässigt utvalda Ronnebybor. Brevet innehåller en enkät som ställer frågor om hur det är att leva och bo i vår kommun.


Medborgarundersökningen görs på uppdrag av kommunerna och svaren ger värdefull vägledning för kommunernas verksamheter. Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska. Undersökningen fångar upp invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i vår kommun. Det finns bland annat frågor om vilket inflytande medborgarna upplever att de har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar om man bor i kommunen. Svaren ger oss mycket kunskap och är ett bra stöd när våra verksamheter ska utvecklas för att möta invånarnas behov på bästa sätt.


Medborgarundersökning