Artikeln publicerades 22 oktober 2023

Klipp häcken - God sikt innebär ökad trygghet i trafiken

I ett bostadsområde är vi många som ska samsas och trivas. Trafiksäkerheten är en viktig fråga och därför finns det regler för hur sikten ska hållas god. Varje tomtägare behöver göra sin insats för vi ska ha en trygg trafiksituation i våra bostadsområden.

En pojke springer bakom en välklippt häck. Sikten är god och häcken är rätt höjd enligt reglerna.

Till dig som äger en tomt har vi på ett tydligt sätt sammanfattat vilka anpassningar som behöver göras. Det finns beskrivande bilder som gör det enkelt att genomföra åtgärderna.

Det är den som äger tomten som ansvarar för att anpassningarna genomförs. Men det är valfritt vem man väljer som utför arbetet, eller om man vill göra det själv.

Klicka här för att läsa mer om vilka mått som gäller.