Artikeln publicerades 24 juni 2024

Asfaltsjustering Angelskogsvägen

Angelskogsväge

Mellan den 26 juni till den 2 juli kommer ett justeringsarbete göras på gång och cykelbanan på Angelskogsvägen.

Arbetet kommer påbörjas den 26 juni kl 07.30 och pågår till 2 juli kl 16.00 och det är mest utanför Parkdalaskolan som arbetet sker. Arbetet sker etappvis.
Gående och cyklister uppmanas att följa hänvisningarna.
Arbetet kan även påverka bilister då hastigheten sänks till 30km/h och hinder kommer sättas upp. Fri körfältsbredd 3.5 meter.