Artikeln publicerades 28 juni 2023

Ronneby kommun lånar ut mark för bete och slåtter

Betesmarken på bilden visas för att exemplifiera nyttjandet, men är inte en faktiskt yta som kan erbjudas.

Nu kan lantbrukare och även privatpersoner med djur, ansöka om att låna mark av Ronneby kommun. Det är gräsytor som vanligtvis klipps med gräsklippare eller traktor.

Täcker inte hela behovet av foder men en bit på vägen

Det torra och varma vädret gör att lantbrukare och även privatpersoner står inför ett osäkert läge när det gäller foder och bete till sina djur. På grund av det rådande läget har därför Ronneby kommun valt att låna ut mark i år.

-Ronneby kommun vill givetvis hjälpa till i torkan och erbjuda det gräs som inte klipps till lantbrukare. Det kommer tyvärr inte täcka behovet av foder men kan förhoppningsvis hjälpa lite, säger markförvaltare Eva Lydin.

De ytor som finns tillgängliga är generellt ganska små och ligger tätortsnära. De flesta ytorna lämpar sig bäst för slåtter, men det finns också dem som kan användas till bete. Den mark som erbjuds är gräsytor som vanligtvis klipps med gräsklippare eller traktor.

Har du djur och är intresserad av att låna mark av kommunen så anmäler du ditt intresse via e-post till mex@ronneby.se. Du kan ansöka löpande under hela sommaren och det är först till kvarn som gäller.

Gräset ska användas till de egna djuren

Lantbrukaren/djurhållaren klipper gräset utan att få betalt, men får gräset gratis. Gräset får endast användas till de egna djuren. Det får alltså inte säljas. När gräset har pressats och eventuellt plastats så ska det plocka bort omgående. Arbetet ska utföras på ett professionellt sätt, så att det inte orsakar mer störning än absolut nödvändigt för de kringboende. Stängslas området in så ska stängslet plockas ner efter betessäsongen.

Intresseanmälan

Ansökan görs via e-post mex@ronneby.se.