Prisutdelning Årets kommun

Ronneby - Årets kommun 2022! Helena Carlberg Andersson och Kenneth Michaelsson tar emot priset i Stockholm.

Årets landsbygdskommun 2022!

Ronneby kommun har tilldelats Riksorganisationen Hela Sverige ska levas utmärkelse Årets kommun 2022!

Årets kommun delas ut sedan 1984 och sedan 1993 står Hela Sverige ska Leva bakom utmärkelsen. Utmärkelsen tilldelas den kommun som på ett engagerat och framgångsrikt sätt arbetar för balans mellan tätort och landsbygd och som har ett tydligt ställningstagande att alla områden i en kommun behöver utvecklas för att hela kommunen ska leva. Vinnarna utses av Hela Sverige ska leva utmärkelsekommitté. Kommittén består av personer som har lång erfarenhet av lokal utveckling.

I sina motiveringar lyfter Hela Sverige ska leva spännvidden i arbetet med landsbygdsfrågor inom Ronneby kommun, inte minst de strategiska perspektiven i det kommunala arbetet och samverkan med Ronneby kommunbygderåd.

Ronneby kommun har under ett stort antal år jobbat målmedvetet med landsbygdsutveckling som ett särskilt politikområde med satsningar på att utveckla landsbygderna i kommunen. Detta har möjliggjorts av politiska satsningar, men också genom det nära samarbete med många av de ideellt engagerade och företagare på landsbygderna i kommunen. Det första landsbygdspolitiska programmet antogs 2008 och sedan dess har kommunen jobbat systematiskt med landsbygdsutveckling i nära samarbete med Ronneby kommunbygderåd.

En film om Årets kommun 2022 - Ronneby:

Ronneby - Årets landsbygdskommun 2022! - YouTube Länk till annan webbplats.

Medverkan i Hela Sveriges podd: Hela Sverige pratar:

https://www.helasverige.se/kunskap-och-media/hela-sverige-pratar-med-arets-kommun/ Länk till annan webbplats.