Taxor och avgifter

För handläggning av ärenden som behandlas av miljö- och byggnadsförvaltningen i Ronneby kommun tar vi ut en av kommunfullmäktige bestämd timtaxa.

Taxa indexregleras varje år och för 2020 är den 878 kronor per timme. Under relaterad information kan du läsa mer om taxa för olika ärenden. Om du undrar vad ett specifikt ärende kostar är du välkommen att höra av dig till förvaltningen.

Timtaxa för 2020PDF

Bygglovsavgifter

Miljö- och byggnadsförvaltningen har beräknat exempel på olika avgifter när du ansöker om bygglov, marklov eller rivningslov. Observera att detta är exempel och att olika faktorer kan påverka just din avgift. Avgiften kan till exempel variera beroende på hur stort du vill bygga, om åtgärden strider mot gällande detaljplan med mera.