Insamling av förpackningar

Från och med 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningar fullt ut. Det gäller även insamlingen av förpackningar på de obemannade återvinningsstationerna, som förpacknings och tidningsinsamlingens ansvarar för idag. Från 1 januari 2027 ska samtliga hushåll kunna lämna sina förpackningar på samma ställe som de lämnar sitt mat- och brännbara avfall.

Bakgrund

Sedan 1995 har producenterna av förpackningar haft ansvaret att samla in och återvinna förpackningarna. Producenterna har ordnat återvinningsstationer som hushållen ska ta sina förpackningar till.

Sedan har producenterna tömt återvinningsstationerna för att återvinna förpackningarna. Detta finansieras genom en liten avgift på varje vara vi köper som är förpackad.

Det regeringen gjorde sommaren 2022 var att ändra i "förordningen om producentansvar för förpackningar" så att det nu är kommunerna som har ansvaret att samla in förpackningarna från hushåll och samlokaliserade verksamheter (verksamheter som finns i fastigheter där det också finns bostäder). i Ronneby kommun har Ronneby Miljö & Teknik AB ansvaret för insamlingen av förpackningarna.

Varför tar kommunerna över ansvaret?

Syftet är att återvinningen av förpackningar ska öka genom att det på sikt blir enklare för hushållen att sortera ut förpackningarna. Ökad återvinning leder till att producenterna av förpackningar kan materialåtervinna mera och då minskar behovet av nya råvaror.

Tidsplan för förändringarna

Första januari 2024 - kommer Kommunen (Ronneby Miljöteknik) att ta över ansvaret för återvinningsstationerna.

Första januari 2026 - ska du kunna sortera förpackningsavfallet på torg och i parker samt på populära ställen där kommunen håller rent idag.

Första januari 2027 - ska alla kommuner ha infört fastighetsnära insamling av förpackningar, det vill säga på samma ställe som brännbart och matavfall ska lämnas. Det gäller också verksamheter som finns i fastigheter där det också finns bostäder (samlokaliserade) om verksamheterna har anmält att de vill ha kommunal insamling.

Det ska också finnas "lättillgängliga insamlingsplatser" för stora och skrymmande förpackningar.

Flerbostadshus som inte har fastighetsnära insamling av förpackningar

För de fastighetsägare till flerbostadshus som idag inte har fastighetsnära insamling gäller följande:
Senast 1 januari 2027 ska alla ha möjlighet att lämna sina förpackningar där de idag lämnar brännbart och matavfall, vilket innebär att fastighetsägare, styrelser för bostadsrätter och samfälligheter behöver börja planera för förpackningsinsamling och göra plats för insamling

Verksamheter som delar avfallskärl med hushåll

Verksamheter som delar kärl för insamling av förpackningar med hushåll (samlokaliserade verksamheter) ska anmäla till Ronneby Miljö & Teknik AB att de gör det.

För mer information hänvisas till Ronneby Miljö & Teknik AB Länk till annan webbplats..