Sophämtning

Alla hushåll är skyldiga att ha abonnemang för sophämtning. I Ronneby kommun utförs sophämtningen av Miljöteknik AB, dit kan du vända dig med frågor om abonnemang och priser. I Ronneby erbjuds fyrfackssystem där matavfall, restavfall och förpackningar sorteras direkt på fastigheten.

I vissa enskilda fall är det möjligt att ansöka om dispens från de ordinarie hämtningsintervallen. Ansökningar om dispens handläggs av Miljö- och byggnadsförvaltningen.

 

  • Hel befrielse för fritidshus, för egen transport till permanentbostaden: Dispens kan beviljas om sökanden är permanent bosatt i Ronneby kommun och har ett helårsabonnemang för permanentbostaden.
  • Uppehåll: Kan medges om fastigheten inte används alls för boende. Vanligen beviljas detta för 4 år i taget. Läs noga igenom informationen i blanketten innan du skickar in ansökan.
  • Eget omhändertagande av kompost: Detta krävs för att kunna ha abonnemanget "sällantömning". Du måste ha en godkänd kompostbehållare och möjlighet att ta tillvara på kompostmaterialet på den egna fastigheten.

Dispens söker du här via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För handläggning av ansökan tar Ronneby kommun ut en avgift. Om ansökan kan beviljas justeras Miljötekniks avgift för kommunal hämtning av hushållsavfall automatiskt. Kontakta Miljötekniks kundtjänst Öppnas i nytt fönster. för information om den nya avgiften.