Transport av avfall

Den som i sin verksamhet transporterar avfall eller farligt avfall kan behöva tillstånd eller göra en anmälan. Anmälan om transport av avfall eller ansökan om tillstånd för transport av avfall görs hos Länsstyrelsen.

Regler för transport av avfall

Den som i sin verksamhet transporterar avfall eller farligt avfall kan behöva tillstånd eller göra anmälan. En sådan anmälan om transport av avfall eller ansökan om tillstånd för transport av avfall görs hos Länsstyrelsen Blekinge Län. Blanketter för anmälan och tillståndsansökan finns hos Länsstyrelsen, som också är den myndighet som handlägger anmälan och ansökan.

Som privatperson kan du till exempel transportera avfall till återvinningsstation eller avfallsanläggning utan anmälan. Tänk på att säkra avfallet ordentligt om du transporterar detta på ett öppet släp.