Vatten- och avloppsplan

Kommunfullmäktige antog 2019-04-26 en ny vatten- och avloppsplan för Ronneby kommun. Planen visar hur försörjningen med vatten och avlopp ska ske på ett långsiktigt sätt.

Planen visar hur vatten- och avloppsförsörjningen är tänkt att långsiktigt fungera inom kommunen. Bland annat innehåller den en utbyggnadsplan, som visar vilka områden som ska få kommunalt vatten- och avlopp och när det förväntas ske. För områden som inte kommer att få kommunalt vatten och avlopp, eller där detta dröjer länge, anger planen förutsättningar och krav för enskilt avlopp.

VA-planen kommer att revideras minst vart fjärde år, vilket innebär att exempelvis utbyggnadsplanen kan komma att ändras. Den aktuella VA-planen bygger på den kunskap och lagstiftning som fanns när planen senast reviderades.