Västra Hallen 1:3 m.fl. (2022)

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till upphävande för del av gällande byggnadsplan för Västra Hallen 1:3 m.fl. i Ronneby kommun. Syftet är att upphäva delar av gällande byggnadsplan där denna står i konflikt med ändamålet för Trafikverkets vägplan rörande nybyggnation av förbifart för Riksväg 27 väster om Hallabro.

Upphävandet har hanterats med ett förenklat förfarande enligt Plan- och bygglagen och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035 Länk till annan webbplats..

Förslaget till upphävande för del av byggnadsplan för Västra Hallen 1:3 m.fl., har antagits av Kommunstyrelsen 2022-02-01, § 39 och vann laga kraft 2022-03-04.