Svenstorp 2:109 - Tallet (2022)

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Svenstorp 2:109, Tallet i Ronneby kommun. syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) skapa möjlighet till ombyggnad av befintlig historisk byggnad till bostäder och planläggning för nya bostäder i form av marklägenheter på fastigheten.

Upphävandet har hanterats med ett standard förfarande enligt Plan- och bygglagen och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035. Länk till annan webbplats.

Förslaget till detaljplan för Svenstorp 2:109, Tallet, har antagits av Kommunstyrelsen 2022-09-06, § 226 och vann laga kraft 2022-10-08.

Kommunstyrelsen

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.