Bökevik 1:22 - Flintholmen (2022)

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-01 § 63 att anta förslaget till ändring av gällande byggnadsplan för Bökevik 1:22 på ön Flintholmen i Ronneby kommun. Ändringen av byggnadsplanen fick laga kraft 2022-04-02.

Syftet med ändringen av byggnadsplanen var att möjliggöra en utökning av byggrätten för ett tillkommande fritidshus. Planarbetet har hanterats med ett så kallat standardöförfarande. Planen avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Ändringen av byggnadsplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter och fastighetsägare med flera under tiden 2021-09-25 till och med 2021-10-17. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet. Efter samrådsskedet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna och förslaget sändes ut för granskning under tiden 2021-12-17 till och med 2022-01-14.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna under relaterad information. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka på Adobe Reader Länk till annan webbplats.för att ladda ner programmet.

Prenumerera på ändringar

Det är möjligt att prenumerera på ändringar av den här sidan genom att fylla i e-post nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.