Ronneby 22:1 - Viggen Östra (2020)

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-04-22 § 115 att anta förslaget till ändring av gällande detaljplan för Del av Ronneby 22:1 m.fl., Västervägen (Viggen östra), Ronneby kommun. Ändringen av detaljplanen fick laga kraft 2020-05-21.

Detaljplanen har ändrats och ersatts med Ronneby 22:1 - Ändring av detaljplan Viggen östra (2021) som fick laga kraft 2021-11-06.

Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka på Adobe Reader Länk till annan webbplats.för att ladda ner programmet.

Miljö- och byggnadsnämnden