Kvarteret Gertrud (2020)

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till ny detaljplan för
kvarteret Gertrud i centrala Ronneby stad, Ronneby kommun.

 Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för kvarteret Gertrud i Ronneby stad, Ronneby kommun. Syftet med att upprätta en ny detaljplan för kvarteret Gertrud är att möjliggöra en förtätning med nya bostäder i ett centralt och kollektivtrafiknära läge samtidigt som den befintliga kvartersstrukturen kan fullföljas. Planen hanteras med ett standardförfarande och avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på granskning till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 2019-06-10 till och med 2019-06-28. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i granskningsutlåtandet. Efter granskningsskedet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna som gjort att förslaget behöver skickas ut på en ny granskning.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-12-18 § 295 att anta den nya detaljplanen för kvarteret Gertrud. Detaljplanen fick laga kraft 2020-04-15.

Du kan ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Miljö- och byggnadsnämnden

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.