Yttre hot

I risk och sårbarhetsarbetet jobbar vi med frågor som angrepp på IT-system, styrsystem, fysiska angrepp mot verksamheter eller personer.

Angreppsförsök mot IT-system är idag väldigt vanliga i form av till exempel datavirus, bedrägerimejl och databasattacker. Fysiska attacker mot verksamheter och personer är däremot mer ovanligt. Konsekvenserna varierar beroende på vilken typ av angrepp det är.