Vatten

Vatten är det enskilt viktigaste livsmedlet för männskans överlevnad. Det fyller också en mycket viktig funktion för hygien och minskad smittospridning. Konsekvenserna av vattenbortfall kan vara allt från stora svårigheter för matlagning, hygien och uttorkning både i den offentliga verksamheten och för den enskilda medborgaren.

Anledningen till otjänligt vatten kan vara många. Det kan vara att vattnet förorenas av bakterier, mineraler eller att reningen inte fungerar. Vattenbrist kan också vara en konsekvens av elbortfall eller en följd av minskad nederbörd.