Väder

Klimatförändringarna innebär att extrema vädersituationer kommer att hända oftare och med allt större kraft. Konsekvenserna av dessa kan vara allt torrare och varmare väder som leder till vattenbrist, skogsbränder och svåra förhållanden för både natur och människor. Stormar och skyfall som orsakar översvämmningar kommer också att öka i antal.

Extremt väder påverkar samhället och kommunens verksamheter olika beroende på vilken årstid det är och vilka skador som blir. Vinterstormar kan slå ut el och försvåra framkomlighet vilket påverkar både människor och byggnader. Livsmedelsförsörjningen försvåras och kommunikationsmöjligheterna kan bli begränsade. Värmeböljor påverkar hälsan och slår särskilt hårt mot äldre och de som är sjuka. Risken för vattenbrist och skogsbränder är också allvarlig vid värmeböljor.