Kommunikation

I risk- och sårbarhetsarbetet räknar man telefoni, IT-teknik och andra verktyg som kommunikation. Det berör alltså inte bara talad eller skriven kommunikation människor emellan utan även dokumentation, larmfunktioner och möjligheten att överblicka en verksamhet.

Eftersom mycket arbete och dokumentation sker i digitala system idag så är IT-bortfall en viktig punkt i risk- och såbarhetsarbetet. Även telefoni-bortfall räknas som allvarligt då det påverkar möjligheterna till kommunikation.