Krisberedskap

Här finns viktig information om hur en kris kommer att hanteras. Här hittar du den kommunala krishanteringsplanen och kommunens kriskommunikationsplan.

För att klara vår verksamhet och ha förmåga att hantera en krishändelse måste kommunen ha en utbildad och övad organisation för krishantering. Vid en kris har Ronneby kommun ansvar för att hantera samordning av samhällsstörningar inom kommunen. Samhället måste fungera även vid en kris och det är viktigt att verksamheter som vård, omsorg och skola klarar av grundläggande verksamhet oavsett krisens omfattning och karaktär. Du hittar information, tips och råd via länkarna nedan.

Ronneby kommuns ledningsplan hittar du i författningssamlingen och som länk här på sidan under rubriken "Ladda ner dokument". Den ledningsplan som publiceras innehåller inte namnuppgifter och specifika telefonlistor. Planen innehåller gällande riktlinjer för kommunens ledningsverksamheten vid extraordinära händelser och under svårare påfrestningar. I länklistan hittar du också Kriskommunikationsplanen och reglementet för krisledningsnämnden.

Risk- och sårbarhetsanalys
Enligt lag ska kommunen regelbundet analysera risker och sårbarheter i kommunen. Syftet är att identifiera risker och hot och vidta åtgärder för att stärka vår beredskap för allvarliga händelser. Du kan läsa mer om den, och se vilka huvudavsnitt som den består av, via länken nedan.