Personalbortfall

Personalbortfall kan bero på många olika saker. Det kan vara till exempel epidemier, det vill säga väldigt smittsamma sjukdomar, olycksfall, el-bortfall, strejk, svårt väder med dålig framkomlighet.

Konsekvenserna av personalbortfall, om många eller några nyckelpersoner inte kan jobba, blir att arbete inte kan utföras lika mycket eller lika bra som det ska kunna förväntas. Viktiga beslut kanske inte kan tas och personal som är på plats kan behöva jobba många timmar extra.

Lärdomar från pandemin gör att planerna vid eventuellt personalbortfall är aktuella och ändamålsenliga i många organisationer.