Livsmedelstillgång

Livsmedelstillgången i kommunen är beroende av transporter, el, IT-teknik och betalmedel. Vid ett elbortfall påverkas kyl- och frysanläggningar i offentlig verksamhet, för handlarna och den enskilda medborgaren. El-bortfall eller problem med IT-teknik påverkar också möjligheten till betalning och beställning och då kan kontantbrist bli ett stort problem.

Elbortfall, IT-bortfall och transportproblem kan leda till att livsmedel förstör och blir svårt att få tag på. Den omedelbara konsekvensen av allvarliga sådana händelser är att medborgarna inte har livsmedel för sin överlevnad.