Oljepåslag

I risk- och sårbarhetsarbetet arbetar vi med riskbedömning och handlingsplaner för eventuella olyckor på Östersjön där till exempel olja kan läcka ut. Med ökad trafik så ökar risken för olyckor och oljepåslag.

Ronneby kommun har en lång skyddsvärd kust och närheten till Östersjöns vältrafikerade transportkorridor ställer krav på förmågan att hantera konsekvenserna av ett oljepåslag.

Arbetet med en ny oljeskyddsplan för Blekinge pågår just nu.