Avfall

Hanteringen av avfall är en viktig samhällsfunktion. I risk- och sårbarhetsarbetet tittar vi på riskerna med och handlingsplaner för om den inte skulle kunna hanteras som normalt.

Konsekvenserna om avfallshanteringen i kommunen inte skulle kunna fungera normalt är sanitära olägenheter, som i sin tur kan leda till hygienproblem och sjukdomsspridningar.