Brand

Bränder kan uppstå av en mängd olika skäl i privata som kommunala verksamheter, samhällen och i naturen. Brandsäkerhet och egentillsyn inom verksamheter är en viktig insats för att minimera risken för och konsekvenserna av brand. En skogsbrand kan leda till både stor förstörelse och påverkan på samhället.

Konsekvenserna av, och risken för brand varierar beroende på verksamhet eller område. Risken för brand i kommunala fastigheter är låg medan torrt varmt väder ofta ger hög risk för skogsbrand. Särskilt på våren och försommaren då fjolårsgräset ligger torrt på marken.