Protokoll och mötestider

Här hittar du mötestider och protokoll från kommunens nämnder, styrelser och rådgivande organ. Kommunfullmäktiges sammanträde och även några av nämndernas sammanträden är öppna för allmänheten.

Länkarna nedan leder till sidor där du kan ladda ner de olika nämndernas och styrelsernas protokoll i pdf-format. Där visas också mötestiderna för resp. nämnd/styrelse under året.

På grund av dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är vissa protokoll ofullständiga. Personuppgifter kan vara ersatta med kryss och vissa paragrafer helt saknas. Kontakta kommunkansliet om du behöver ett fullständigt, justerat protokollsutdrag.

Program för att öppna pdf-filer

För att läsa PDF-filerna behöver du gratisprogrammet Acrobat Reader. Det finns i de flesta nyare webbläsare, surfplattor och mobiler. Saknar du programmet så kan du hämta Acrobat Reader här. Länk till annan webbplats.