Nämnden för arbete och välfärd 2024

Här hittar du protokoll och mötestider. Nämnden hette tidigare Socialnämnden.

Ansvarar för bistånd till enskilda och familjer. Man håller sig väl förtrogen med lokala levnadsförhållanden. I samarbete med andra förvaltningar, organisationer och enskilda arbetar man för att främja goda livsmiljöer i Ronneby kommun.

Ordförande
Therese Åberg
therese.aberg@ronneby.se

Mötestider 2024

Tisdagar kl 13.00. Se plats för sammanträde i kallelse.

 • 30 januari
 • 27 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 28 maj
 • 18 juni
 • Inget sammanträde i juli
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 29 oktober
 • 26 november
 • 17 december

Protokoll

2024