Valberedningen

Valberedningen väljs för hela den kommande mandatperioden. Valberedningens viktigaste uppgift är att förbereda de val till styrelser, nämnder och bolagsstyrelser som ska göras av kommunfullmäktige.

Sammanträder vid behov.