Ärenden, handlingar och förtroendevalda

OBS! Sidan och sökmöjligheterna är under ombearbetning varför vissa handlingar och förtroendevalda saknas vid sökning.

Nedan kan du söka bland dokument (handlingar) och ärenden i kommunstyrelsens, miljö- och byggnadsnämndens samt fritid- och kulturnämndens diarium.

Här kan du också söka efter politiker genom att klicka på fliken Förtroendevalda sedan välja Parti och/eller beslutsinstans

Vissa av dokumenten finns att titta på medan andra bara finns med namn och registreringsdatum.

Är du intresserad av att ta del av dokument som inte är publicerade är du välkommen att kontakta nämndsekratariatet. Gällande handlingar i Miljö- och byggnadsnämndens diarium hänvisas i första hand till Miljö- och byggnadsförvaltningens expedition. Båda nås via kommunens växel 0457-61 80 00.

Protokoll

Så här söker du efter dokument, ärenden eller möten

  1. Välj fliken sök (den är oftast förvald)
  2. Välj i dropplistan "Alla beslutsinstanser" vilket diarium du vill söka i
  3. Välj från vilket datum du vill söka samt till vilket datum du vill söka
  4. Välj om du vill söka i "Dokument", "Ärenden" eller "Möten"
  5. Skriv in ett sökord om du vill förfina träffen
  6. Klicka på knappen Sök