Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024

Här hittar du protokoll och mötestider för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden för kommunstyrelsen.

Ordförande
Roger Fredriksson
roger.fredriksson@ronneby.se

Mötestider 2024

Måndagar kl. 08.30. Se plats för sammanträde i kallelse.

 • 22 januari
 • 12 februari
 • 26 februari
 • 11 mars
 • 25 mars
 • 8 april
 • 22 april
 • 13 maj
 • 27 maj
 • 17 juni
 • Inget sammanträde i juli
 • 19 augusti
 • 9 september
 • 23 september
 • 7 oktober
 • 21 oktober
 • 11 november
 • 25 november
 • 9 december

Protokoll

2024