Miljö- och byggnadsnämnden 2023

Nämnden arbetar för att skapa ett samhälle med god fysisk miljö samt för att motverka miljöförstörelse. Den verkar också långsiktigt för god byggnadskultur, stadsmiljö och landskapsmiljö.

Miljö- och byggnadsnämnden består av tretton ledamöter med ersättare, som alla väljs av kommunfullmäktige.

Nämndens beslut verkställs av miljö- och byggnadsförvaltningen. Öppnas i nytt fönster. 

Ordförande
Lennart Gustafsson (L)
lennart.gustafsson1@ronneby.se

Här publiceras samtliga protokoll från miljö- och byggnadsnämnden. För att värna den personliga integriteten har nämnden tagit bort alla uppgifter om enskilda individer, exempelvis del av fastighetsbeteckningar, namn och personnummer. Om du vill ha det fullständiga protokollet får du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen, mbf@ronneby.se.

OJ (omedelbart justerat)

Mötestider 2023

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder följande onsdagar:

25/1, 15/2, 15/3, 19/4, 17/5, 14/6, 23/8, 20/9, 18/10, 15/11 och den 13/12.

Protokoll 2023

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
MBN protokoll 2023-01-25 § 11 (OJ) off.pdf Pdf, 436.6 kB. 436.6 kB 2023-01-25 15.31
MBN protokoll 2023-01-25 §§ 1-23 med bilaga 1-5 off.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-02-01 09.50
MBN protokoll 2023-02-15 § 50 OJ off.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2023-02-15 16.57
MBN protokoll 2023-02-15 §§ 24-50 (§ 50 OJ) off.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2023-02-21 16.48
MBN protokoll 2023-03-15 §§ 51-69 med bilaga 1-2 off.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2023-03-22 08.07
MBN protokoll 2023-04-19 § 70, §§ 88-89 OJ_off.pdf Pdf, 588.5 kB. 588.5 kB 2023-04-19 18.31
MBN protokoll 2023-04-19 §§ 70-90 (§ 70, §§ 88-89 OJ)_off med bilaga 1.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-04-26 08.03
MBN protokoll 2023-05-17 § 91, § 101, § 105 OJ_off.pdf Pdf, 454.1 kB. 454.1 kB 2023-05-22 09.03
MBN protokoll 2023-05-17 §§ 91-114 (§ 101, § 105 OJ med bilaga 1)_off.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-05-24 08.09
MBN protokoll 2023-06-14 § 115 och §§ 124-125 OJ_off.pdf Pdf, 526.2 kB. 526.2 kB 2023-06-14 18.36
MBN protokoll 2023-06-14 §§ 115-140 (§§ 124-125 OJ) med bilaga 1_off.pdf Pdf, 19.5 MB. 19.5 MB 2023-06-21 08.04
MBN protokoll 2023-06-28 §§ 141-144 OJ (extrainsatt sammanträde).pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-06-28 16.37
MBN protokoll 2023-08-23 § 145, §§ 150-152 OJ_off.pdf Pdf, 650.8 kB. 650.8 kB 2023-08-23 14.20
MBN protokoll 2023-08-23 §§ 145-166 (§ 145, §§ 150-152 OJ) med bilaga 1-2_off.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2023-08-31 07.39
MBN protokoll 2023-09-20 §§ 167-187 med bilaga 1-2_off.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-09-27 08.30
MBN protokoll 2023-10-18 §§ 188-207 med bilaga 1 och 2_off.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-10-25 08.48
MBN protokoll 2023-11-15 §§ 208-225_off.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-11-22 10.57
MBN protokoll 2023-12-13 § 226, §§ 230-232 med bilaga 1-5_off.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-12-13 13.16
MBN protokoll 2023-12-13 §§ 226-240 (§ 226, §§ 230-232 OJ med bilaga 1-5)_off.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2023-12-20 07.51

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen - GDPR - General Data Protection Regulation gäller från och med 25 maj 2018 i samtliga EU:s medlemsstater. I Sverige ersätter den Personuppgiftslagen, PuL. Dataskyddsförordningen är en förordning om skydd för fysiska personer avseende behandling av deras personuppgifter.

Så här behandlar Ronneby kommun personuppgifter Öppnas i nytt fönster.