Miljö- och byggnadsnämnden 2020

Nämnden arbetar för att skapa ett samhälle med god fysisk miljö samt för att motverka miljöförstörelse. Den verkar också långsiktigt för god byggnadskultur, stadsmiljö och landskapsmiljö.

Miljö- och byggnadsnämnden består av tretton ledamöter med ersättare, som alla väljs av kommunfullmäktige.

Nämndens beslut verkställs av miljö- och byggnadsförvaltningen. Öppnas i nytt fönster. 

Här publiceras samtliga protokoll från Miljö- och byggnadsnämnden. För att värna den personliga integriteten har Nämnden tagit bort alla uppgifter om enskilda individer, exempelvis fastighetsbeteckningar, namn och personnummer. Om du vill ha det fullständiga protokollet får du vända dig till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Ordförande
Hillevi Andersson (C)
hillevi.andersson@ronneby.se

Mötestider 2020

Onsdagar kl. 08:00 i Kallingesalen.

Datum: 22/1, 19/2, 25/3, 22/4, 20/5, 17/6, inget sammanträde i juli, 19/8, 23/9, 21/10, 25/11 och 16/12.

Protokoll 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll MBN 2020-01-22.pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. 1.8 MB 2020-01-31 08.54
Protokoll MBN 2020-02-19 § 48 med bilagor OJ .pdf Pdf, 473.6 kB, öppnas i nytt fönster. 473.6 kB 2020-02-19 17.49
Protokoll MBN 2020-02-19 § 33 med bilagor OJ.pdf Pdf, 790.9 kB, öppnas i nytt fönster. 790.9 kB 2020-02-20 08.27
Protokoll MBN 2020-02-19 § 42 OJ off.pdf Pdf, 552.4 kB, öppnas i nytt fönster. 552.4 kB 2020-02-20 09.24
Protokoll MBN 2020-02-19 §§ 31-60 (§§ 33, 42, 48 OJ).pdf Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. 1.7 MB 2020-02-28 10.17
Bilagor nr 1-11 till protokoll MBN 2020-02-19 §§ 31-60.pdf Pdf, 14.2 MB, öppnas i nytt fönster. 14.2 MB 2020-02-28 10.41
Protokoll MBN 2020-03-25 § 69 omedelbart justerad.pdf Pdf, 186.7 kB, öppnas i nytt fönster. 186.7 kB 2020-03-25 17.09
Protokoll MBN 2020-03-25 § 64 omedelbart justerad.pdf Pdf, 329.9 kB, öppnas i nytt fönster. 329.9 kB 2020-03-25 17.10
Protokoll MBN 2020-03-25 §§ 61-98 (§§ 64, 69 OJ).pdf Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. 2.2 MB 2020-04-01 10.03
Bilaga 1-5 - MBN 2020-03-25 off.pdf Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster. 4.3 MB 2020-04-01 11.25
Protokoll MBN 2020-04-22 § 106 omedelbart justerad (OJ).pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2020-04-22 18.07
Protokoll MBN 2020-04-22 § 107 omedelbart justerad (OJ).pdf Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. 3.1 MB 2020-04-22 18.08
Protokoll MBN 2020-04-22 §§ 99-131 (§§ 106-107 omedelbart justerade).pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. 1.8 MB 2020-04-29 09.17
Bilaga 1-5 MBN 2020-04-22 webb.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2020-04-29 09.21
Protokoll MBN 2020-05-20 § 137 omedelbart justerad.pdf Pdf, 382.4 kB, öppnas i nytt fönster. 382.4 kB 2020-05-20 16.52
Protokoll MBN 2020-05-20 § 144 omedelbart justerad.pdf Pdf, 351.5 kB, öppnas i nytt fönster. 351.5 kB 2020-05-20 16.53
Protokoll MBN 2020-05-20 §§ 132-153 (§§ 137, 144 omedelbart justerade).pdf Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. 1.5 MB 2020-05-27 08.59
Bilaga 1-4 MBN 2020-05-20 webb.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2020-05-27 14.09
Protokoll MBN 2020-06-17 §§ 154-187_.pdf Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. 2.1 MB 2020-06-25 08.44
Bilagor MBN 2020-06-17 off.pdf Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. 3.8 MB 2020-06-24 15.58
Protokoll MBN 2020-08-19 § 209 OJ.pdf Pdf, 336.9 kB, öppnas i nytt fönster. 336.9 kB 2020-08-19 17.17
Protokoll MBN 2020-08-19 §§ 188-230 (§ 209 omedelbart justerad).pdf Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. 2.5 MB 2020-08-26 10.33
Bilagor 1-5 MBN 2020-08-19 off.pdf Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. 2.6 MB 2020-08-26 15.48
Protokoll MBN 2020-09-23 § 247 OJ off.pdf Pdf, 768 kB, öppnas i nytt fönster. 768 kB 2020-09-23 17.53
Protokoll MBN 2020-09-23 §§ 231-277 (ej § 247 OJ separat protokoll) off.pdf Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. 2.3 MB 2020-09-30 10.49
Bilagor 1 - 8 MBN 2020-09-23.pdf Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster. 5.6 MB 2020-09-30 11.21
Protokoll MBN 2020-10-08 § 280 omedelbart justerad.pdf Pdf, 215.1 kB, öppnas i nytt fönster. 215.1 kB 2020-10-08 15.57
Protokoll MBN 2020-10-08 §§ 278-296_§ 280 omedelbart justerad_webb.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2020-10-15 08.43
MBN 2020-10-08 Bilaga 1 webb.pdf Pdf, 765.3 kB, öppnas i nytt fönster. 765.3 kB 2020-10-15 08.44
Protokoll MBN 2020-10-21 §§ 297-332 off.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2020-10-28 10.46
Bilaga 1-14 MBN 2020-10-21 off_.pdf Pdf, 9.5 MB, öppnas i nytt fönster. 9.5 MB 2020-10-28 16.38
Protokoll MBN 2020-11-25 § 365 OJ off.pdf Pdf, 799 kB, öppnas i nytt fönster. 799 kB 2020-11-25 18.33
Protokoll MBN 2020-11-25 §§ 333-369 (§ 365 OJ) off.pdf Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. 2.6 MB 2020-12-02 09.00
Bilaga 1-6 MBN 2020-11-25 off.pdf Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster. 3.3 MB 2020-12-02 17.03
Protokoll MBN 2020-12-16 § 376 OJ.pdf Pdf, 208.7 kB, öppnas i nytt fönster. 208.7 kB 2020-12-17 12.26
Protokoll MBN 2020-12-16 §§ 370-410 (§ 376 OJ) off.pdf Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster. 2.9 MB 2020-12-23 10.12
Bilaga 1-5 MBN 2020-12-16 justerad off.pdf Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. 3.8 MB 2020-12-23 10.14

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen - GDPR - General Data Protection Regulation gäller från och med 25 maj 2018 i samtliga EU:s medlemsstater. I Sverige ersätter den Personuppgiftslagen, PuL. Dataskyddsförordningen är en förordning om skydd för fysiska personer avseende behandling av deras personuppgifter.

Så här behandlar Ronneby kommun personuppgifter Öppnas i nytt fönster.