Miljö- och byggnadsnämnden 2024

Nämnden arbetar för att skapa ett samhälle med god fysisk miljö samt för att motverka miljöförstörelse. Den verkar också långsiktigt för god byggnadskultur, stadsmiljö och landskapsmiljö.

Miljö- och byggnadsnämnden består av tretton ledamöter med ersättare, som alla väljs av kommunfullmäktige.

Nämndens beslut verkställs av miljö- och byggnadsförvaltningen. Öppnas i nytt fönster. 

Ordförande
Ulrik Lindqvist (S)
ulrik.lindquist@ronneby.se

Här publiceras samtliga protokoll från miljö- och byggnadsnämnden. För att värna den personliga integriteten har nämnden tagit bort alla uppgifter om enskilda individer, exempelvis del av fastighetsbeteckningar, namn och personnummer. Om du vill ha det fullständiga protokollet får du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen, mbf@ronneby.se.

OJ (omedelbart justerat)

Mötestider 2024

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder följande onsdagar under 2024:

31/1, 28/2, 20/3, 24/4, 22/5, 12/6, 28/8, 25/9, 23/10, 20/11 och 11/12.

Protokoll 2024

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
MBN protokoll 2024-01-31 § 1, §§ 11-18 OJ_off_.pdf Pdf, 764.6 kB. 764.6 kB 2024-02-01 08.05
Till protokollet MBN 2024-01-31 tillhörande bilaga 1-3.pdf Pdf, 356.1 kB. 356.1 kB 2024-02-01 08.19
MBN protokoll 2024-01-31 §§ 1-30 (§ 1, §§ 11-18 OJ)_off.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2024-02-06 09.59
Till protokollet MBN 2024-01-31 tillhörande bilaga 1-4_off.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2024-02-06 10.00
MBN protokoll 2024-02-28 § 31, § 35 OJ_off.pdf Pdf, 534.6 kB. 534.6 kB 2024-02-28 13.59
MBN protokoll 2024-02-28 §§ 31-51 (§ 31, § 35 OJ)_off.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2024-03-06 08.27
Till protokollet MBN 2024-02-28 § 40 tillhörande bilaga 1_off.pdf Pdf, 76.1 kB. 76.1 kB 2024-03-06 08.27
MBN protokoll 2024-03-20 § 52, §§ 58-59 OJ_off.pdf Pdf, 554.7 kB. 554.7 kB 2024-03-20 15.01
MBN protokoll 2024-03-20 §§ 52-67 (§ 52, §§ 58-59 OJ)_off.pdf Pdf, 776.3 kB. 776.3 kB 2024-03-27 07.54
MBN protokoll 240424 § 68, §§ 74-75 OJ_off.pdf Pdf, 141.6 kB. 141.6 kB 2024-04-24 12.45
MBN protokoll 2024-04-24 §§ 68-87 (§ 68, §§ 74-75 OJ)_off.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2024-05-03 07.33
Till protokollet 2024-04-24 tillhörande bilagor 1-3_off.pdf Pdf, 160.5 kB. 160.5 kB 2024-05-03 07.36
MBN protokoll 2024-05-22 § 88, §§ 96-98 OJ_off.pdf Pdf, 241.3 kB. 241.3 kB 2024-05-23 08.16
MBN protokoll 2024-05-22 §§ 88-110 (§ 88, §§ 96-98 OJ)_off.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2024-05-29 07.50
Till protokollet MBN 240522 bilaga 1-2_off.pdf Pdf, 250.8 kB. 250.8 kB 2024-05-29 07.51
MBN protokoll 2024-06-12 §§ 111-130_off.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2024-06-18 09.42

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen - GDPR - General Data Protection Regulation gäller från och med 25 maj 2018 i samtliga EU:s medlemsstater. I Sverige ersätter den Personuppgiftslagen, PuL. Dataskyddsförordningen är en förordning om skydd för fysiska personer avseende behandling av deras personuppgifter.

Så här behandlar Ronneby kommun personuppgifter Öppnas i nytt fönster.