Karlshamn och Ronneby överförmyndarnämnd 2023

Här hittar du protokoll och mötestider.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Nämndens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster.

Ordförande
Kenth Carlsson
kenth.carlsson@ronneby.se