Kommunfullmäktige 2023

Här hittar du protokoll och mötestider för kommunfullmäktige.

Vart fjärde år väljer Ronnebyborna kommunfullmäktiges 49 ledamöter.

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges ordförande
Lennarth Förberg
lennarth.forberg@ronneby.se

Senast en vecka innan kommunfullmäktige har sitt sammanträde ska detta tillkännages på kommunens digitala anslagstavla. Där kan du också se vilka ärenden som fullmäktige har på dagordningen.

Kommunfullmäktiges möten sänds som webb-TV och du kan titta på direksädning eller i efterhand.

Mötestider 2023

Torsdagar kl. 18.00 i Ronnebysalen.

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 30 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 21 juni
 • inget sammanträde i juli och augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 30 november kl.09:00
 • 21 december


Protokoll

2023