KF 2021

Här hittar du protokoll och mötestider för nuvarande år.

Vart fjärde år väljer Ronnebyborna kommunfullmäktiges 49 ledamöter.

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges ordförande
Nils Ingmar Thorell
nilsingmar.thorell@ronneby.se

Mötestider 2021

Torsdagar kl 18,00

28/1, 25/2, 25/3, 29/4, 27/5, 23/6, 30/9, 28/10, 25/11, 21/12

Protokoll

2021