KF 2020

Här hittar du protokoll och mötestider för nuvarande år.

Vart fjärde år väljer Ronnebyborna kommunfullmäktiges 49 ledamöter.

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges ordförande
Nils Ingmar Thorell
nilsingmar.thorell@ronneby.se

Mötestider 2020

Torsdagar kl. 18,00 i Ronnebysalen

Datum: 30/1, 27/2, 26/3, 23/4, 28/5, 25/6, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 17/12

Protokoll

2020