Vård- och omsorgsnämnden 2022

Här hittar du protokoll och mötestider för Vård- och omsorgsnämnden.

Mötestider 2022

Onsdagar kl. 09.00. Se plats för sammanträde i kallelse.

26 januari
23 februari
30 mars
27 april
25 maj
22 juni
Inget sammanträde i juli
31 augusti
28 september
26 oktober
30 november
21 december

Protokoll