Teknik-, fritid- och kulturnämnden 2024

Nämndens ansvarsområde omfattar det som tidigare låg under Tekniska förvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen.

Mötestider 2024

Ordförande
Per-Gunnar Johansson
pergunnar.johansson@ronneby.se

Tisdagar, kl. 08.30. Se plats för sammanträde i kallelse. (undantag: måndag 16/12)

 • 30/1
 • 27/2
 • 26/3
 • 23/4
 • 28/5
 • 18/6
 • Inget sammanträde i juli
 • 27/8
 • 24/9
 • 29/10
 • 26/11
 • 16/12

Protokoll 2024