Arbetsutskottet för arbete- och välfärdsnämnden 2024

Här hittar du protokoll och mötestider.

Arbetsutskottet för arbete och välfärdsnämnden hanterar individärenden.

Mötestider 2024

Ordförande
Therese Åberg
therese.aberg@ronneby.se

Tisdagar kl 13.00. Se plats för sammanträde i kallelse.

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 19 mars
 • 16 april
 • 21 maj
 • 11 juni
 • Inget sammanträde i juli
 • 20 augusti
 • 17 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 10 december

Protokoll

2024

OJ = Protokollet är omedelbart justerat (direkt i anslutning till sammanträdet).