Villa Flora

Villa Flora byggdes 1874 och ritades av Brunnsbolagets arkitekt C. F. Rasmussen 1873.

Villan levererades monteringsfärdig per ångbåt från Bark & Warburgs snickerifabrik på Masthugget i Göteborg. Byggnaden användes som bostäder för brunnsgäster.

Sedan 1 juli 2011 inryms Hotell och Bed&breakfast i Villa Flora.