Kurortens byggnader idag

Ronneby brunn är en kurort och idag finns många byggnader kvar från kurortens storhetstid i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Bebyggelsen är idag ett kulturreservat och skyddas enligt lag.

Varje byggnad i kurortsanläggningen har sin historia och speciella utseende och arkitektur. Du kan läsa mer om respektive byggnad på följande undersidor.

byggnadskarta